Viimeisimmät uutiset

 • 15 June 2020 Risk Pilot har nu ett certifierat ledningssystem

  Risk Pilot har sedan starten haft ett integrerat ledningssystem. För att få ett bevis på att vi som organisation håller måttet inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö valde vi förra året att inleda resan mot att certifiera vårt ledningssystem. Under 2019 kompletterade vi ledningssystemet där luckor fanns jämtemot FR2000 och genomförde interrevision, ledningens genomgång etc. Slutligen var vi redo för extern revision som genomfördes under månadsskiftet januari/februari. Efter att ha hanterat ett fåtal mindre avvikelser erhöll vi vårt certifikat i april. Certifieringsresan har hjälpt oss att tydliggöra våra processer och att bli bättre på att se möjligheter avseende bolagets utveckling.

  Vi valde att certifiera oss mot FR2000 då det anpassat för små och medelstora företag. FR2000 täcker inte bara in kvalitet, miljö eller arbetsmiljö, utan alla de områden som stöttar och effektiviserar verksamheten och stärker företagets konkurrenskraft.

  FR2000:2017 är reviderat för att säkra följsamhet mot:

  • ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet
  • ISO 14001:2015 Ledningssystem för miljö
  • ISO 26000:2010 Vägledning för socialt ansvarstagande,
  • SS 624070:2009 Ledningssystem för kompetensförsörjning
  • OHSAS 18001:2007 Ledningssystem för arbetsmiljö
  • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • SRVFS 2004:3 Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete

  Mer information om FR2000 finns på www.fr2000.se

  Lue lisää
 • 15 June 2020 Human Factors Engineering support i Hanhikivi 1

  Risk Pilot hjälper Finlands yngsta kärnkraftsbolag Fennovoima med att integrera Human Factors-principer i Finlands största investeringsprojekt, Hanhikivi 1.

  Hanhikivi 1 kommer att ha en tredje generationens tryckvattenreaktor baserad på VVER-teknik som utvecklats av OKB Gidropress, ett ROSATOM-dotterbolag. De första VVER-enheterna byggdes redan före 1970-talet och de har visat på goda driftserfarenheter. Målet är att få konstruktionslicens från Finska Strålsäkerhetscentralen, STUK 2021.  

   

  Risk Pilot representeras av Pernilla Allwin och Sara Lind vars uppdrag syftar till att stötta Fennovoima och dess många leverantörer att säkerställa erforderligt beaktande av Human Factors-principer genom hela konstruktionsprocessen.  I praktiken innebär detta integrering av en tydlig och strukturerad Human Factors Engineering (HFE) process genom att bl.a. arbeta i nära enlighet med The U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) guideline NUREG – 0711, “Human Factors Engineering Program Review Model”.  

  Ett långsiktigt mål med uppdraget är att HFE-arbetet på bästa sätt ska bidra till att anläggningens konstruktion anpassas till personalens förmåga att på ett säkert sätt kunna övervaka och hantera anläggningen.     
  Risk Pilots roll i uppdraget utgörs av att identifiera och hantera kravbilder, utveckla rutiner, säkerställa kompetens, kommunikation med leverantörer och myndigheter, granskning, genomföra olika typer av Human Factors-analyser och kanske viktigast av allt; utbildnings- och förankringsarbete i syfte att öka förståelsen för vikten av att integrera Human Factors principer genom hela konstruktionsprocessen.  
  Pernilla och Saras uppdrag på Fennovoima genomförs i samarbete med AFRY. 

  Lue lisää
 • 21 April 2020 Nytt exjobb!!

  Under våren 2020 gör Jacob Larsson ett exjobb med fokus på säkerhet i elanläggningar hos oss. Jacob läser civilingenjörsprogrammet inom elektroteknik på LTH och har valt att lägga till en master i riskhantering i sin utbildning. Tillsammans med Krafttag AB har Risk Pilot och Jacob mejslat fram ett examensarbete som innefattar både elkraft och riskhantering. Krafttag AB är ett ingenjörsbolag som har specialiserat sig på elkraftsanläggningar och Risk Pilot jobbar brett inom riskhantering.

  Arbetet pågår för närvarande med full fart och det har visat sig vara mycket lärorikt för alla inblandade att tillsammans arbeta med ett projekt som spänner över flera discipliner. Det är mycket stimulerande för oss att få ta del av nya idéer och perspektiv via ingenjörsstudenter och förhoppningsvis kan vi bidra med värdefull erfarenhet från praktiskt arbete med elanläggningar och riskhantering.

  Vi bollar gärna idéer tillsammans med dig (eller er) och kan ofta hjälpa till med att lägga fram intressanta förslag på ämnesfokus. Är du någon, eller känner du någon, som skulle vara intresserad av att skriva examensarbete på Krafttag och/eller Risk Pilot så tveka inte att kontakta oss.

   

  Lue lisää
 • 30 March 2020 Ny konsult till Göteborgskontoret inom kärnkraftssäkerhet och MTO

  Risk Pilots Göteborgskontor har från och med den 23 mars 2020 fått en ny kollega! Vår nya kollega heter Erica Härefors, och hon kommer att arbeta både inom kärnkraftssäkerhet och MTO/HFE.

  Erica har en civilingenjörsexamen från Uppsala universitet, STS-programmet. Hon har sedan tidigare sex års erfarenhet av kärnkraftsbranschen, då hon arbetade med säkerhetsredovisning, STF, samt MTO-uppdrag inom bl.a. kontrollrumsuppdatering. Senast kommer Erica från fordonsindustrin, där hon under några år arbetat med kravuppfyllnad och produktutveckling.

  Vi önskar Erica varmt välkommen till Risk Pilot! 

  Lue lisää

Arkisto

Risk Pilot i samarbete med MATIX på Handelshögskolan i Göteborg

Under det senaste skolåret året har Risk Pilot varit ett av 30 utvalda “Partners för Tillväxt” till #matix vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Vi tar därigenom del och hjälp av av den senaste forskningen för att utmanas och inspireras för att driva tillväxt!

Matix är en magisterutbildning inom management och entreprenörskap där 30 studenter matchas med 30 företag varje år. De kursansvariga har förutom akademisk meritering även gedigen erfarenhet från näringslivet. Läsåret handlar om att lära sig utveckla, driva och leda företag. Välkända gästföreläsare inom området gästar utbildningen. Två dagar per vecka spenderar studenterna hos sitt partnerföretag där de applicerar kunskap de lär sig i skolan direkt i skarpt läge.

Under skolåret har vi på Risk Pilot fått äran att ha Erik hos oss. Han är en trevlig kille från Västerås som har läst tre år på Handelshögskolan innan han började på Matix. Inom ramen för utbildningen brinner han för affärsutveckling och projektledning. Vid sidan av skolan tycker han om golf och musikfestivaler. Erik har tillfört många värdefulla insikter för oss som företag genom hans analyser och engagemang.

 

Vad hoppas Erik få ut av Matix?

Jag vill utvecklas på ett personligt plan och samtidigt våga sträcka mig utanför min "comfort zone" eftersom jag tror det är i den zonen man lär sig på riktigt. Jag vill utmanas helt enkelt. Sist men inte minst hoppas jag få nya och starka vänskaper i klassen.

Vad hoppas RiskPilot få ut av samarbetet med Matix?

Risk Pilot ser att en Matixstudent kan komma med nya perspektiv och möjligheter för bolagets framtida strategier. Förhoppningen är att ett ömsesidigt utbyte av kunskaper, erfarenheter och perspektiv mellan student och bolaget sker som i slutändan gynnar alla parter.

 

Lue lisää
God Jul och Gott Nytt år!

Risk Pilot önskar alla våra kunder och samarbetspartners en riktigt god jul och ett gått nytt år!! I år har vi valt att stödja barncancerfonden viktiga arbete med vår julgåva. Vi hörs och ses nästa år!

Lue lisää
Risk Pilot i Göteborg flyttar till nya lokaler!

Från och med november sitter vi nu i nya lokaler mitt i Göteborg med 5 minuters promenad från centralstationen.

Vår nya adress är:

Risk Pilot

Odinsgatan 13

411 03 Göteborg

Ni är varmt välkomna att komma förbi och besöka oss på vårt fina kontor! 

Lue lisää
Risk Pilot och P2J Solutions i strategiskt samarbete

Som en del i Risk Pilots expansion mot järnväg och försvar med tjänster inom Risk och Safety Management har ett strategiskt samarbete etablerats med P2J Solutions.

Tillsammans får bolagen en för marknaden unik analysförmåga där Risk Pilots spetskompetens inom Risk och Safety Management kombineras med P2J Solutions erkända expertis inom Life Cycle Management (LCM). Syftet med samarbete är att kunna erbjuda marknaden tjänster, modeller och analysverktyg för anläggningsförvaltning och systemoptimering som balanserar de tre hörnstenarna i en kostnadseffektiv verksamhet: Kostnad, Nytta och Säkerhet.

 

”Vi ser stora affärsmöjligheter med detta.” säger Stefan Authén, Senior Partner och grundare av Risk Pilot. ”Dels stärker vi vår leverans av tjänster inom Asset Management mot energibranschen med P2J Solutions kunnande inom LCM, och dels har dom lång erfarenhet av järnvägs- och försvarsbranscherna där vi ser stora expansionsmöjligheter för Risk Pilot.”

”P2J Solutions och Risk Pilot kompletterar varandras tjänsteutbud mycket väl, framför allt kommer Risk Pilots breda och djupa kunnande inom säkerhetsanalys att stärka vår leveransförmåga mot befintliga kunder.” säger Pegvak Assadi, VD på P2J Solutions. ”Samarbetet kommer även att hjälpa oss att expandera mot kärnkraftsbranschen med metoder och verktyg inom LCM. Att vi sen har vissa överlappande kompetensområden, t.ex. inom Asset Management, ökar bara möjligheterna för vad vi kan skapa tillsammans.”

Lue lisää
Erfarenhetsinsamling av fel med gemensam orsak

Risk Pilot hjälper den finska kärnkraftsägaren TVO (Teollisuuden Voima Oyj) i Olkiluoto med insamling och analys av CCF (common-cause failure) händelser. CCF, eller fel med gemensam orsak, är mycket sällsynta händelser som kan ha stor påverkan på reaktorsäkerheten pga. att de kan slå ut redundanta säkerhetssystem.

 

 

 

Risk Pilots uppdrag syftar till att samla in och analysera erfarenhetsdata från kärnkraftsreaktorerna i Olkiluoto. De två reaktorerna är av typen kokarvattenreaktorer och levererar tillsammans ca 1800 MW elektrisk effekt till det finska elnätet vilket motsvarar nästan 1/6 av den totala elkonsumtionen i Finland. Dessutom pågår driftsättning av en tredje reaktor på anläggningen som beräknas tas i drift under 2020. 

 

Målet med uppdraget är att TVO ska bidra med erfarenhetsdata till ett internationellt samarbetsprojekt som drivs av OECD/NEA och går under projektakronymen ICDE (International Common-cause Failure Data Exchange). ICDE-projektet startades redan 1994 och har drivits av NEA sedan 1998. Ett av projektets mål är att samla in och analysera CCF-händelser för att bättre förstå sådana händelser, deras bakomliggande orsaker och felmekanismer och därmed kunna genomföra förebyggande åtgärder.

 

Risk Pilots roll i uppdraget utgörs av att gå igenom felrapporter för säkerhetssystemen för att identifiera möjliga fel som kan bedömas som CCF, fel med gemensam orsak. Klassningen av identifierade händelser baseras sedan på guider från ICDE.

 

Uppdraget kommer i slutändan att bidra med en ökad förståelse av bakomliggande mekanismer som leder till fel med gemensam orsak, och därmed bidra med erfarenhetsåterföring till både TVO och ICDE.

Lue lisää
Risk Pilot får uppdrag inom avveckling – Kärnkraft

Edvin har de senaste 10 åren jobbat med uppdrag åt Forsmark, bland annat med diverse utredningar, men nu senast inom anläggningskonstruktion vid införande av ett oberoende härdkylsystem. Under våren stod det klart att han flyttar tillbaka till västkusten och lämnar Risk Pilots Stockholmskontor för att ansluta till Göteborgskontoret.
Hans första uppdrag i Göteborgsregionen blir inom Vattenfall, där Edvin stöttar BUND (Business Unit Nuclear Decomissioning) i arbetet med att avveckla Ringhals 1 och 2. Edvins roll i projektet är framförallt att avlasta analysledaren och anläggningskonstruktören, när projektet nu når en fas där arbetsomfattningen ökar.
Risk Pilot är nu representerade i olika uppdrag genom hela levnadscykeln vad gäller kärnkraft – Allt från nybyggnation och drift till avveckling och slutförvar.

 

Lue lisää
Höstkonferens 2019

I början av oktober gick Risk Pilots andra internkonferens för året av stapeln. Denna gång med fokus på kontorsteamen, forskning och utveckling samt verksamhetssystemet. 

Risk Pilot arbetar i en platt organisation där kontorsteamet är en viktig byggsten som måste bestå av ett sammansvetsat gäng för att vi ska ha ett välfungerande företag. Varje individ i teamet är en viktig spelare i vårt lag och vi måste kontinuerligt ha kommunikation om hur vi praktiskt ska få allt gemensamt arbete att fungera på bästa sätt. Konferenserna är därmed ett viktigt inslag för att få avsatt tid för att arbeta med vårt team, dels på kontorsnivå och dels företagsnivå. Vi passar även på att umgås och ha trevligt tillsammans vilket gör att vi alla känner varandra bra och det gynnar oss i vårt dagliga arbete.

En stor del av arbetet på våra interna konferensen bedrivs i form av grupparbeten. Alla medarbetares röst är viktig för oss och alla ska ha möjlighet att påverka det interna arbetet på företaget.

 Grupparbete

Risk Pilot har som mål att ligga i framkant i forskning och utveckling inom de tjänsteområden där vi är aktiva. Under konferensen får vi chans att diskutera vad vi ska satsa på kommande år.

Under hösten har det pågått ett intensivt förbättringsarbete med vårt interna verksamhetssystem med mål att certifiera oss mot FR2000. Under konferensen har vi gått igenom verksamhetssystemets delar och alla medarbetare har fått chansen att tycka till om ändringar. 

Vi tackar Anders, Erik och Fredrik för en väl planerad konferens.

Lue lisää