Startsidan Om Risk Pilot

Välkommen till Risk Pilot

Risk Pilot erbjuder konsulttjänster inom flera områden relaterade till riskhantering. Vi kombinerar teknisk kompetens med kunskap om mänskliga faktorer i högrisk industrier.

Läs mer om våra tjänster här

 

More...
Människa och teknik

Människa och teknik

Trots en snabb teknikutveckling har människor det yttersta ansvaret i säkerhetskritiska system. Därför är det viktigt att ta hänsyn till människans förutsättningar inom dessa.

Läs mer om tjänster inom människa, teknik och organisation här

 

 

More...
PSA

Probabilistisk säkerhetsanalys

I komplexa tekniska system är det svårt att få en överblick över risker. Probabilistiska säkerhetsanalyser bidrar med en överblick där sannolikheter för olyckshändelser tydligt går att urskilja.

Läs om vårt arbete med PSA här

 

More...
Kärnkraftsteknik

Kärnkraftsteknik

Det måste gå att intyga att kärnkraftsanläggningar är säkra och att myndigheters högt ställda krav uppfylls. Detta görs genom säkerhetsanalyser där man på ett grundligt sätt presenterar uppfyllandet av myndighetskrav.

Läs mer om kärnkraftsteknik här

More...
Våra tjänster

Våra tjänster

Vi arbetar till största del mot kärnkraftsindustrin med bland annat probabilistiska säkerhetsanalyser (PSA) och analyser inom människa, teknik och organisation (MTO).

Projektstyrning

Projektstyrning

På Risk Pilot har vi stor erfarenhet av att leda både större och mindre projekt. Särskild kunskap har vi kring projektriskanalys och att utvärdera kritiska moment.

Kurser

Kurser

Vi erbjuder kurser inom alla våra tjänsteområden. Våra kurser leds av medarbetare med gedigen erfarenhet och kombinerar teori med praktiska övningar.

Om Risk Pilot

Risk Pilot AB är ett konsultbolag inom riskhantering. Våra konsulter har kunskaper om tekniska system så väl som människorna som arbetar i dem.

Lediga jobb

Hos oss är du aldrig en i mängden utan vi eftersträvar att alla medarbetare ska ha stora möjligheter att utvecklas och växa hos oss.

Kontakt

Är du intresserad av att höra mer om våra tjänster? Eller har du några frågor om vår verksamhet? Tveka inte att kontakta oss.