Utveckling av process för verksamhetsrisker på Forsmark

en processbeskrivning

Risk Pilot stöttar FKA i deras arbete med utveckling av anläggningsstrategier där en mycket viktig komponent utgörs av en systematisk och kontinuerlig hantering av verksamhetsrisker

Risk Pilot har i uppdrag att bidra med spetskompetens inom värdering och hantering av risker, och tillsammans med FKA utveckla principer och ramverk för en anpassad riskhanteringsprocess enligt ISO 31000. Syftet med processen är att den dels ska möta organisationens behov och förutsättningar för riskhantering, och dels att den ska öka FKAs förmåga att genomföra optimering av underhålls- och förnyelseportföljer under beaktande av osäkerhet och därmed öka precisionen i prognoser och beslutsunderlag.