Avveckling och avfall

Bränslebassäng

Risk Pilot har uppdragsansvar för att allt bränsle är borta före 1 juni 2022 och att så kallade härdnära komponenter transporteras till centrallagret för använt bränsle (CLAB) i Oskarshamn

I slutet av 2019 stängdes Ringhals 2 slutgiltigt ned och i slutet av 2020 skedde detsamma för Ringhals 1. Därmed inleddes den så kallade avställningsdriften på Ringhals 1 och 2. Avställningsdrift är perioden under vilken bränslet avlägsnas från anläggningen och förutsättningar för att genomföra nedmontering och rivning skapas. Detta kommer att genomföras på Ringhals 1 och 2 fram till mitten av 2022.  

Tiden fram till dess ägnas åt avvecklingsförberedande åtgärder, och där är Risk Pilot engagerade i ett antal aktiviteter, bland annat projektledning.  

Risk Pilot har uppdragsansvar för att allt bränsle är borta före 1 juni 2022 och att så kallade härdnära komponenter transporteras till centrallagret för använt bränsle (CLAB) i Oskarshamn i anslutning till detta. Andra aktiviteter som Risk Pilot är involverade i är bland annat stöd till avfallsenheten för borttransport av kokiller, framtagande av nödvändig dokumentation kopplat till avfallshantering och stöd i etableringen av ett utbyggt avfallsområde och kokillförråd på Ringhals.