PSA - Erfarenhetsinsamling av fel med gemensam orsak

en röd fabrik

Risk Pilot hjälper den finska kärnkraftsägaren TVO med insamling och analys av Common Cause Failure händelser

Common Cause Failures (CCF), eller fel med gemensam orsak, är mycket sällsynta händelser som kan ha stor påverkan på reaktorsäkerheten pga. att de kan slå ut redundanta säkerhetssystem. 

Risk Pilots uppdrag syftade till att samla in och analysera erfarenhetsdata från kärnkraftsreaktorerna i Olkiluoto. De två reaktorerna tillhör kärnkraftsägaren TVO (Teollisuuden Voima Oyj), är av typen kokarvattenreaktorer och levererar tillsammans ca 1800 MW elektrisk effekt till det finska elnätet vilket motsvarar nästan 1/6 av den totala elkonsumtionen i Finland. Dessutom pågår driftsättning av en tredje reaktor på anläggningen.   

Målet med uppdraget var att TVO ska bidra med erfarenhetsdata till ett internationellt samarbetsprojekt som drivs av OECD/NEA och går under projektakronymen ICDE (International Common-cause Failure Data Exchange). ICDE-projektet startades redan 1994 och har drivits av NEA sedan 1998. Ett av projektets mål är att samla in och analysera CCF-händelser för att bättre förstå sådana händelser, deras bakomliggande orsaker och felmekanismer och därmed kunna genomföra förebyggande åtgärder.  

Risk Pilots roll i uppdraget utgjordes av att gå igenom felrapporter för säkerhetssystemen för att identifiera möjliga fel som kan bedömas som CCF. Klassningen av identifierade händelser baseras sedan på guider från ICDE.  

Uppdraget har bidragit med en ökad förståelse av bakomliggande mekanismer som leder till fel med gemensam orsak, och därmed bidragit med erfarenhetsåterföring till både TVO och ICDE.