Förbättrad riskbalans i kärntekniska specifikationer

Riskpilot_Gbg_5783

Mål: Alla svenska kraftverk som är i drift efter 2020 ska ha ett helt oberoende nödkylsystem på plats före 2021

År 2014 begärde Sveriges nationella handlingsplan och Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) att alla svenska kraftverk som är i drift efter 2020 ska ha ett helt oberoende nödkylsystem på plats före 2021 och interimistiska åtgärder på plats senast 2017. Som ett resultat av detta har robustheten och säkerheten hos Forsmark kärnkraftverk förbättrats avsevärt jämfört med den ursprungliga designen. Detta gjorde att de befintliga tekniska specifikationerna som utvecklats baserat på ursprunglig design och designbaserade händelser inte längre var helt balanserade med hänsyn till tillåtna avbrottstider vid fel på säkerhetsviktig utrustning. Risk Pilot har på FKAs begäran utvecklat och implementerat en banbrytande metodik för utvärdering av tillåtna avbrottstider, som överensstämmer med djupförsvarsprinciper, deterministisk händelseklassificering och probabilistisk riskvikt, för att säkerställa att enheterna drivs inom villkoren för Säkerhetsanalysrapporterna och därmed drifttillstånden.