FoU - Digital I&C Reliability (DIGREL)

Processchama

Risk Pilot har internationellt topprankade experter inom området digital I&C-hårdvaru- och mjukvarutillförlitlighets-analys inom PRA-sammanhang

FoU har utförts inom NKS/NPSAG/SAFIR-projektet DIGREL och i PSA för Ringhals har 1 Risk Pilot infört en detaljerad tillförlitlighetsmodell för digital I&C. 

DIGREL-projektet (2010-14) har finansierats av Nordic Nuclear Safety Research (NKS), Finlands kärnsäkerhetsforskningsprogram SAFIR och Nordic PSA Group. Projektet utfördes av Risk Pilot AB (projektledare), VTT och Lloyd’s Register Consulting. Som ett resultat av detta har riktlinjer utarbetats för att analysera och modellera digitala system i PSA-sammanhang. 

Tillsammans med en arbetsgrupp från OECD/NEA Working Group RISK har en taxonomi för fellägen för digitala I&C-system utvecklats. Taxanomin stödjer prestanda och granskning av tillförlitlighetsanalyser av digitala I&C-system. 

Analys av programvarans tillförlitlighet är fortfarande en öppen fråga. I DIGREL har ett praktiskt tillvägagångssätt för mjukvarumodellering och kvantifiering utvecklats av ett finsk-svensk-tyskt samarbete. 

För att stödja utvecklingsarbetet och för att demonstrera analysmetoderna har ett generiskt digitalt I&C-system tagits fram. DIGREL-exempelmodell en förenklad men ganska omfattande PSA-modell som representerar ett kärnkraftverk med fyra redundanta säkerhetssystem och diversifierat reaktorskyddssystem. 

DIGREL PUBLIKATIONER 

NKS-230 

NKS-261 

NKS-277 

NKS-302 

NKS-304 

NKS-330 

NKS-341 

NEA/CSNI/R(2014)16