FoU - Framtagning av brandrelaterade riktlinjer för plast- och kompositventiler i kärnkraftverk 

kompositventiler filter

För att minska skadorna på systemen kan komponenter tillverkade i stål, till exempel ventiler, ersättas av komponenter i plast eller plastkomposit.

På kärnkraftverk finns stora system som transporterar saltvatten, som exempelvis används för att kyla ned kondensat. Saltvatten är korrosivt och kan över lång tid orsaka skador på systemen, som ofta är tillverkade av stål. För att minska skadorna på systemen kan komponenter tillverkade i stål, till exempel ventiler, ersättas av komponenter i plast eller plastkomposit. Dessa material påverkas inte av saltvattnet men har andra nackdelar, framför allt en sämre brandbeständighet. 

Risk Pilots konsulter med kompetens inom processteknik, systemkonstruktion och riskanalys har på uppdrag av Nationella Brandsäkerhetsgruppen (NBSG) tagit fram riktlinjer som ska hjälpa systemkonstruktörer att utvärdera och förebygga risker kopplade till brand då ventiler i plast eller plastkomposit ska installeras på kärnkraftverk. Arbetet utgår från den erfarenhet som finns idag genom en expertgrupp med kompetenser från de svenska kärnkraftverken samt en litteraturstudie. Riktlinjerna innehåller en sammanställning av de konsekvenser som en brand i en kompositventil kan få, exempelvis påverkan på systemintegriteten, samt vägledning i hur man kan utvärdera riskerna för ett specifikt system, och hur man minimerar dessa.