Human Factors Engineering (HFE) inom nybyggnationsprojekt av Finlands tredje kärnkraftsanläggning

Urklipp

På uppdrag av Fennovoima Oy i Finland har Risk Pilot mellan 2018 och 2022 haft i uppgift att samordna de aktiviteter och analyser som krävs för att uppfylla krav och riktlinjer avseende konstruktionens anpassning till människans förmåga

Hanhikivi 1 kommer vara en tredje generationens tryckvattenreaktor och är ett av Finlands största investeringsprojekt. Hanhikivi 1 som planeras att byggas i samhället Pyhäjoki är baserad på referensanläggningen, LAES-2, i Sosnovy Bor, Ryssland. Anläggningsleverantör för Hanhikivi är RAOS Project Oy, en del av Rosatom Group Russia. 

På uppdrag av Fennovoima Oy i Finland har Risk Pilot mellan 2018 och 2022 haft i uppgift att samordna de aktiviteter och analyser som krävs för att uppfylla krav och riktlinjer avseende konstruktionens anpassning till människans förmåga. Detta arbete sker inom kompetensområdet Human Factors Engineering (HFE) och arbetet genomförs främst inom ramen för internationell guideline NUREG-0711.  

I uppdraget har Risk Pilot bland annat hjälpt till med framtagning och översyn av det HFE program som syftar till att identifiera grundläggande krav, nödvändiga projektstrukturer, kompetens, instruktioner, aktiviteter och analyser för projektet. Vidare har Risk Pilot även bidragit till framtagningen av den säkerhetsredovisning som ska skickas in till myndigheter inför en licensiering för att få tillstånd att påbörja byggnationen. 

I februari 2022 valde Risk Pilot att avsluta sitt uppdrag mot kunden med anledning av det ryska anfallskriget mot Ukraina.