FoU - Probabilistiska Säkerhetsanalyser

Layers of protection

Probabilistiska säkerhetsanalyser (PSA) används för att utvärdera ett kärnkraftverks förmåga att klara av olika former av störningar

PSA-modellen är i grunden en databas som innehåller uppgifter om vilka objekt som behöver fungera och för varje objekt anges även parametrar såsom felsannolikhet, felintensitet, funktionstid etcetera. Utifrån dessa uppgifter går det att beräknas frekvensen för olika scenarier. För att en modell ska vara användbar måste den dels vara uppbyggd på ett sätt som avspeglar hur anläggningen är konstruerad, dels innehålla parametrar som är väl underbyggda. Det säger sig själv att en modell som ska beskriva ett helt kärnkraftverk innehåller osäkerheter av olika slag. Det kan vara osäkerheter kring hur olika fel påverkar funktionen hos säkerhetssystemen, osäkerheter till följd av att vissa fenomen inte är fullt ut modellerade, eller att de parametrar som representerar sannolikheten för fel är osäkra.  

De probabilistiska säkerhetsanalyserna utvecklas därför ständigt och detta sker ofta inom FoU-projekt som finansieras av branschen. Risk Pilot är djupt involverade i både nationell och internationell FoU inom PSA och deltar alltid i ett eller flera projekt. Ett exempel från senare år är:  

Projekt ”ProSafevars syfte var att undersöka hur långa tidsfönster (alltså tidperiod efter en störning av driften) som ska analyseras. Hur dessa val görs påverkar fundamentala antaganden gällande möjligheter till reparation, mänskligt felhandlande, modelleringsprinciper och så vidare. Projektet finansierades av den nordiska kärnkraftsindustrin och deltagare från flera konsultfirmor och forskningsinstitut deltog i arbetet.