Oberoende säkerhetskulturutvärdering på kärntekniska anläggningar  

en grupp människor diskuterar

Den metod vi använder oss av har under flera år utvecklats inom företaget

Vid flertalet kärntekniska anläggningar i Sverige har Risk Pilot haft som uppdrag att genomföra oberoende säkerhetskulturutvärderingar. Den metod vi använder oss av har under flera år utvecklats inom företaget. Metoden baseras på datainsamling i form av dokumentationsgenomgång (exempelvis årsrapporter, verksamhetens egna analyser och utredningar, Key Performance Indicators och utlåtanden från Strålsäkerhetsmyndigheten) samt djupgående intervjuer. Efter datainsamlingen filtreras och kategoriseras insamlad data utifrån World Associaton of Nuclear Operators (WANO) 10 egenskaper för en god säkerhetskultur.  

Utifrån filtrering och kategorisering av data, analyseras och problematiseras återkommande iakttagelser och förhållanden i syfte att tydliggöra hur de kan påverka säkerheten på den kärntekniska anläggningen. Vidare struktureras analysen för att beskriva bakomliggande förhållandena vilka i sin tur ligger till grund för rekommendationer och fortsatt arbete för att utveckla säkerheten. 

Resultatet har sedan presenterats för respektive ledningsgrupp för diskussion och beslut om föreslagna rekommendationer.