Small Modular Reactors med Risk Pilot

smr

Risk Pilot har under 2022 genomfört ett internprojekt om SMR (Small Modular Reactors) i form av kunskapsinsamling om olika tekniker, samt en omvärldsanalys. Informationen har sammanställts i en rapport med svar på utvalda frågor som vi anser är intressanta.

Klicka på länken nedan för att komma till rapporten:

Small Modular Reactors med Risk Pilot