Systemkonstruktion - Att arbeta som processingenjör hos Risk Pilot

en grupp människor som diskuterar

Risk Pilots ingenjörer har bland annat medverkat i arbetet med att ta fram en ny teknisk lösning för avfallssystemet på Ringhals 3 och 4

För att bibehålla säker drift av reaktorerna på Ringhals arbetar man löpande med att förbättra processystemen. Det arbetet kan till exempel innebära att byta ut föråldrade systemdelar, eller ombyggnationer som gör systemen mer lätthanterliga. Som processingenjör hos Risk Pilot arbetar man med att ta fram tekniska lösningar när sådana förbättringar behöver göras.  

Risk Pilots ingenjörer har bland annat medverkat i arbetet med att ta fram en ny teknisk lösning för avfallssystemet på Ringhals 3 och 4, som används för att avlägsna aktiva partiklar från avfallsvatten. Vi medverkar också i arbetet med att uppdatera kondensatreningssystemet, vars uppgift är avlägsna orenheter i vattnet som används för att skapa den ånga som driver turbinerna. Vår huvuduppgift i dessa projekt är att med hjälp av vår tekniska kunskap ta fram lösningar som uppfyller de krav som ställs på processen. Vi bidrar med att utforma systemen, välja lämpliga tekniska komponenter, till exempel pumpar och ventiler, samt att verifiera att systemen klarar rätt flöden, tryck och temperaturer.