Latest News

 • 16 December 2020 God Jul och Gott Nytt år!

  Risk Pilot önskar en God jul och ett Gott nytt år till alla våra kunder och samarbetspartners! Den här julen stöttar vi Musikhjälpen (med temat "Ingen människa ska lämnas utan vård") med ett bidrag.

  På återseende under 2021! /Risk Pilot AB

   

  Read More
 • 2 December 2020 Risk Pilot arbetar med SSM’s nya författningssamling

  Sedan sommaren 2020 har Risk Pilot varit involverade i remissgranskningen av SSM’s nya författningssamling som skickades ut till alla tillståndshavare samt ytterligare ett flertal instanser för formell remiss den 1 oktober 2020.

  Under remissgranskningen ska granskande instanser under perioden oktober 2020 till oktober 2021 totalt granska 25 remisser, 613 krav, 19 bilagor och 1329 sidor vägledning. Remisskommentarer på de tre mest omfattande föreskrifterna för konstruktion, drift och analys ska lämnas till SSM den 29 januari 2021. Under arbetets gång kommer granskande instanser utöver remisskommentarer även tolka krav samt identifiera gap och åtgärder för kravuppfyllnad.

  Risk Pilot har under remissgranskningen i dagsläget tre roller hos en tillståndshavare:

  Programkoordinator för hantering av frågor i det övergripande programmet, som leder remissgranskningen och sedan implementeringen, så som exempelvis ekonomiuppföljning, åtgärdskoordinering, planering och mötesanteckningar.
  Delområdesansvarig för fysiskt skydd där delområdesansvarig koordinerar, stöttar och leder arbetet för de granskare som genomför granskning av paragrafer inom fysiskt skydd.
  Granskare av föreskrifter, krav och vägledning som har kopplingar till probabilistiska analyser och MTO.

  Read More
 • 27 November 2020 Risk Pilot är en del i BESEP

  Under denna höst inleder Risk Pilot sitt arbete i BESEP, Benchmark Exercise on Safety Engineering Practices, som är ett projekt inom EU:s FoU-program Horizon 2020. BESEP avser att samla den expertis och kunskap som finns i EU avseende kärnkraftssäkerhet för att skapa en gemensam praxis för verifiering av säkerhetskraven kopplade till yttre händelser. Denna praxis ska vara tillämpbar vid kravförändring alternativt modernisering av befintliga kärnkraftverk och vid licensiering av nya kärnkraftverk. Projektet utgör en del av de mål EU etablerat för en hållbar framtid.

  Projektet kommer, med hjälp av case studies för yttre händelser, jämföra kravverifiering, säkerhetsmarginaler samt detaljnivå hos säkerhetsanalyser. Detta från utgångspunkten att det finns en diskrepans mellan de olika ländernas hantering av yttre händelser.

  Målsättningen med projektet är att leverera en praxis för verifiering av säkerhetskrav gentemot yttre händelser och vägledning för hur deterministisk och probabilistisk säkerhetsanalys samt Human Factors Engineering bättre kan samverka. Vidare är målsättningen att ta fram en praxis för realistisk kvantifiering av säkerhetsmarginaler och vägledning för ett riskbaserat förhållningssätt vid analys av yttre händelser så att rätt resurser läggs på de händelser med störst risk.

  Projektets samarbetspartners, utöver Risk Pilot, är finska VTT och Fortum, franska EDF, tjeckiska UJV, slovakiska RELKO och ungerska NUBIKI.

   

  This project has received funding from the [European Union's Horizon 2020 research and innovation programme][European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme][Euratom research and training programme 2019-2020] under grant agreement No [945138]

  Read More
 • 23 October 2020 Ny medarbetare till Stockholm inom Risk Management

  Risk Pilots kontor i Stockholm har fått en ny kollega i form av Elias Brådenmark. Elias har precis avslutat sin utbildning på civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle vid Uppsala universitet. Utbildningen specialiserar sig på hur komplexa system integreras i olika delar av samhället. Under våren gjorde han sitt examensarbete på Risk Pilot i vilket han utvecklade metoder för tillgänglighetsanalys på Forsmark. På Risk Pilot kommer Elias arbeta med Risk Management inledningsvis med ett projekt som heter BESEP som leds av finska VTT.


  ”Trots att våren var kantad av Corona-viruset lyckades mina nyblivna kollegor på Risk Pilot charma mig. Mina förhoppningar är att jag ska kunna bidra med ett par nya ögon och att ta del av Risk Pilots kompetens för min egen utveckling som ny ingenjör.”


  När Elias är ledig uppskattar han att vara ute i skog och mark under såväl vinter som sommar och gärna tillsammans med sin sambo och hund. Mer specifikt gillar han att klättra, skida och spela discgolf i ur och skur.


  Vi önskar Elias varmt välkommen till Risk Pilot!

  Read More

Archive

Ny medarbetare till Malmö inom elkraft och elsäkerhet

Vårt kontor i Malmö fick i maj 2020 en ny kollega, Jacob Larsson! Han har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från LTH, och gjorde under våren 2020 sitt examensarbete på Risk Pilot. Ämnet var säkerhet i elanläggningar.