Back 21 April 2020

Nytt exjobb!!

Under våren 2020 gör Jacob Larsson ett exjobb med fokus på säkerhet i elanläggningar hos oss. Jacob läser civilingenjörsprogrammet inom elektroteknik på LTH och har valt att lägga till en master i riskhantering i sin utbildning. Tillsammans med Krafttag AB har Risk Pilot och Jacob mejslat fram ett examensarbete som innefattar både elkraft och riskhantering. Krafttag AB är ett ingenjörsbolag som har specialiserat sig på elkraftsanläggningar och Risk Pilot jobbar brett inom riskhantering.

Arbetet pågår för närvarande med full fart och det har visat sig vara mycket lärorikt för alla inblandade att tillsammans arbeta med ett projekt som spänner över flera discipliner. Det är mycket stimulerande för oss att få ta del av nya idéer och perspektiv via ingenjörsstudenter och förhoppningsvis kan vi bidra med värdefull erfarenhet från praktiskt arbete med elanläggningar och riskhantering.

Vi bollar gärna idéer tillsammans med dig (eller er) och kan ofta hjälpa till med att lägga fram intressanta förslag på ämnesfokus. Är du någon, eller känner du någon, som skulle vara intresserad av att skriva examensarbete på Krafttag och/eller Risk Pilot så tveka inte att kontakta oss.