Viimeisimmät uutiset

 • 9 April 2021

  Ny medarbetare till Stockholm inom MTO

  Risk Pilots Stockholmskontor har från och med januari 2021 fått en ny kollega, Zandra Åkerstedt. Zandra har en mastersexamen i Kognitionsvetenskap från Linköpings Universitet med inriktning mot beteende i komplexa system och kommer jobba inom områdena MTO och Human Factors.

  Lue lisää
 • 29 March 2021

  Vad kan sjukvården och kärnkraften lära av varandra vad gäller säkerhet?

  Nu i vår har Risk Pilots Sara Lind hållit ett föredrag inom ramen för kursen ”Kvalitetsdriven Verksamhetsutveckling” på Chalmers. Kursen riktar sig till medarbetare inom sjukvården och representerade fanns diverse sjukvårdsinrättningar och professioner. Titeln på föredraget var ”Vad kan sjukvården och kärnkraften lära av varandra vad gäller säkerhet?”.

  Lue lisää
 • 23 February 2021

  Nyanställd under Covid19-pandemin

  Covid19-pandemin har påverkat oss alla i både stort och smått och för oss på Risk Pilot har det inneburit en hel del förändringar men inte nödvändigtvis till det sämre. När andra företag har tvingats dra ner på sin verksamhet har vi kunnat växa. Det är maj år 2020, Covid19-viruset sprider sig i Sverige och tvingar företag till både permitteringar och minskad produktion, samtidigt gör Jacob sina första arbetsdagar som nyanställd på Risk Pilot AB. 

  Lue lisää
 • 16 December 2020

  God Jul och Gott Nytt år!

  Risk Pilot önskar en God jul och ett Gott nytt år till alla våra kunder och samarbetspartners! Den här julen stöttar vi Musikhjälpen (med temat "Ingen människa ska lämnas utan vård") med ett bidrag.

  Lue lisää

Arkisto

Risk Pilot arbetar med SSM’s nya författningssamling

Sedan sommaren 2020 har Risk Pilot varit involverade i remissgranskningen av SSM’s nya författningssamling som skickades ut till alla tillståndshavare samt ytterligare ett flertal instanser för formell remiss den 1 oktober 2020.

Lue lisää
Risk Pilot är en del i BESEP

Under denna höst inleder Risk Pilot sitt arbete i BESEP, Benchmark Exercise on Safety Engineering Practices, som är ett projekt inom EU:s FoU-program Horizon 2020. BESEP avser att samla den expertis och kunskap som finns i EU avseende kärnkraftssäkerhet för att skapa en gemensam praxis för verifiering av säkerhetskraven kopplade till yttre händelser.

Lue lisää
Ny medarbetare till Stockholm inom Risk Management

Risk Pilots kontor i Stockholm har fått en ny kollega i form av Elias Brådenmark. Elias har precis avslutat sin utbildning på civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle vid Uppsala universitet.

Lue lisää
Ny medarbetare till Malmö inom elkraft och elsäkerhet

Vårt kontor i Malmö fick i maj 2020 en ny kollega, Jacob Larsson! Han har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från LTH, och gjorde under våren 2020 sitt examensarbete på Risk Pilot. Ämnet var säkerhet i elanläggningar.

Lue lisää
Risk Pilot har nu ett certifierat ledningssystem

Risk Pilot har sedan starten haft ett integrerat ledningssystem. För att få ett bevis på att vi som organisation håller måttet inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö valde vi förra året att inleda resan mot att certifiera vårt ledningssystem. Under 2019 kompletterade vi ledningssystemet där luckor fanns jämtemot FR2000 och genomförde interrevision, ledningens genomgång etc.

Lue lisää
Human Factors Engineering support i Hanhikivi 1

Risk Pilot hjälper Finlands yngsta kärnkraftsbolag Fennovoima med att integrera Human Factors-principer i Finlands största investeringsprojekt, Hanhikivi 1.

Lue lisää
Nytt exjobb!!

Under våren 2020 gör Jacob Larsson ett exjobb med fokus på säkerhet i elanläggningar hos oss. Jacob läser civilingenjörsprogrammet inom elektroteknik på LTH och har valt att lägga till en master i riskhantering i sin utbildning. Tillsammans med Krafttag AB har Risk Pilot och Jacob mejslat fram ett examensarbete som innefattar både elkraft och riskhantering. Krafttag AB är ett ingenjörsbolag som har specialiserat sig på elkraftsanläggningar och Risk Pilot jobbar brett inom riskhantering.

Arbetet pågår för närvarande med full fart och det har visat sig vara mycket lärorikt för alla inblandade att tillsammans arbeta med ett projekt som spänner över flera discipliner. Det är mycket stimulerande för oss att få ta del av nya idéer och perspektiv via ingenjörsstudenter och förhoppningsvis kan vi bidra med värdefull erfarenhet från praktiskt arbete med elanläggningar och riskhantering.

Vi bollar gärna idéer tillsammans med dig (eller er) och kan ofta hjälpa till med att lägga fram intressanta förslag på ämnesfokus. Är du någon, eller känner du någon, som skulle vara intresserad av att skriva examensarbete på Krafttag och/eller Risk Pilot så tveka inte att kontakta oss.

 

Lue lisää