kurs detektorer

I september deltog två av Risk Pilots medarbetare Maria Blomstedt och Klaus Ncuti på kursen ”Detektorer och mätmetoder inom strålskydd och beredskap” i Göteborg för att fördjupa sina kunskaper inom strålskydd och krisberedskap i händelse av en radiologisk eller nukleär nödsituation.
Kursen riktade sig till sjukhusfysiker, radiofysiker och forskarutbildningsstudenter.

Initiativtagare till kursen var Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Göteborgs Universitet och Lunds Universitet.

 

I bild syns två av labbmomenten, simulerad ADR-olycka (transport av farligt gods på väg) med mätningar för att lokalisera strålkällor placerade i fordonen och stationär gammaspektrometri (nere i bild) samt några av de detektorer som användes i flera av labbmomenten

Linje

Senaste nyheter

IMG_0011
Nyheter
7 november, 2023

Stockholmskontoret välkomnar en ny medarbetare: Linus Kapborg

jacob.larsson
Linus är nyexaminerad civilingenjör i Industriell Ekonomi från Linköpings Universitet där han studerat...
Bild
Nyheter
9 oktober, 2023

Risk Pilot välkomnar vår nya medarbetare Frida Tropp

jacob.larsson
Frida har en civilingenjörsexamen i Kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola och har de senaste två...