Elias_presentation_KTH_1_red

Under våren och början av hösten 2023 har vi på Risk Pilot varit med och handlett Elias Ljunggren spännande exjobb kopplat till vätgasproduktion med små modulära reaktorer (SMR). Arbetet har titeln ” Evaluation of the Industrial Feasibility of Hydrogen Production with Small Modular Reactors” och det har handletts av våra konsulter Jurij Kotchoubey och Fredrik Necander tillsammans med fakultetsmedlemmar på KTH. Förhoppningsvis kan detta arbete bidra till den vidare förståelsen av appliceringsområden för SMR-konceptet i allmänhet och dess roll i omställningen av all industriproduktion till en fossilfri verksamhet i synnerhet samt stimulera till fler fördjupade studier inom ämnet.

Linje

Senaste nyheter

HFES Nordic
Nyheter
12 februari, 2024

HFES – Human Factors and Ergonomics Society Nordic Chapter!

jacob.larsson
Risk Pilot is proud to support the launch of the Human Factors & Ergonomics Society (HFES) Nordic Chap...
sara
Nyheter
12 februari, 2024

MSc Programme – Human Factors & System Safety

jacob.larsson
We can proudly announce that one of our consultants, Sara Lind, has now started her education towards...