CLAB-SKB

Kärnavfallshantering är ett centralt område för att hela kärnkraftsbranschen ska bli fungerande och trovärdig i hela sin värdekedja. På Risk Pilot bistår vi Ringhals med att lotsa organisationen genom utmaningar av teknisk art såsom svåra och nya radiologiska frågor i samband med rivning av komplexa system, upprättande av dokumentation i relation till förändrade myndighetsföreskrifter och krav samt att skapa trygghet och effektivitet på helhetsnivån. Detta gör vi genom att se över informationsströmmar och stämma av avfallshanteringen mot ny forskning, kunskap och omvärldsanalys. Kärnkraften står inför en intensiv period där drift måste ske parallellt med rivning men även förstudier inför, och eventuellt byggande av, nya reaktorer. Där kan helt nya förutsättningar för avfallet kan komma att gälla. Här står Risk Pilot till förfogande som rådgivare och utredare.

Linje

Senaste nyheter

C-Blackett-profilepic-bw
Nyheter
15 september, 2023

Risk Pilot välkomnar vår nya medarbetare Clarie Blackett

jacob.larsson
Risk Pilot välkomnar vår nya medarbetare Clarie Blackett.
nyanställda gbg_2
Nyheter
12 september, 2023

Risk Pilot välkomnar nya medarbetare till Göteborgskontoret

jacob.larsson
Göteborgskontoret välkomnar tre nya medarbetare, Carin Sylvander (vänster), Emma Ulberstad (mitten) oc...