Det har antagligen inte undgått någon verksam i energibranschen att ett beslut om slutförvaring av utbränt kärnbränsle fattades i torsdags. Regeringen har nu godkänt den plan för slutförvaret som SKB arbetat fram. Visserligen ska ärendet prövas vidare i Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten men dagens besked är en viktig milstolpe.

Det har antagligen inte undgått någon verksam i energibranschen att ett beslut om slutförvaring av utbränt kärnbränsle fattades i torsdags. Regeringen har nu godkänt den plan för slutförvaret som SKB arbetat fram. Visserligen ska ärendet prövas vidare i Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten men dagens besked är en viktig milstolpe.

Det råder stor enighet om att behovet av elektricitet i Sverige kommer att öka kraftigt de kommande decennierna och för att nå det målet måste sannolikt många olika energislag hjälpa till. Att ha effektiva och förutsägbara processer för tillstånd är mycket viktigt. Det gäller inte bara för hantering av utbränt kärnbränsle, utan också för utbyggnad av sol- och vindenergi och inte minst för den gruvverksamhet som kommer krävas för att utvinna nödvändiga metaller och mineral. Därför välkomnar Risk Pilot dagens besked och vi ser fram emot att fortsätta arbeta med den här typen av frågor.

I länken nedan kan ni läsa mer om vad SKB säger om regeringens beslut.

https://skb.se/nyheter/regeringen-godkanner-skbs-slutforvarssystem/

#riskpilot #riskhantering #energi #slutförvar

Linje

Senaste nyheter

C-Blackett-profilepic-bw
Nyheter
15 september, 2023

Risk Pilot välkomnar vår nya medarbetare Clarie Blackett

jacob.larsson
Risk Pilot välkomnar vår nya medarbetare Clarie Blackett.
nyanställda gbg_2
Nyheter
12 september, 2023

Risk Pilot välkomnar nya medarbetare till Göteborgskontoret

jacob.larsson
Göteborgskontoret välkomnar tre nya medarbetare, Carin Sylvander (vänster), Emma Ulberstad (mitten) oc...