Risk Pilot arbetar kontinuerligt med forsknings- och utvecklingsprojekt för att vara med och utveckla metoder och tjänster kopplade till våra kompetensområden. Risk Pilot ser också FoU som en viktig plattform för samarbete inom det internationella nätverket av experter inom säkerhet och riskanalys.

Examensarbeten är en självklar del av vår FoU-verksamhet eftersom examensarbeten är ett sätt att upprätthålla kontakten med universiteten och ett sätt att hitta nya unga kompetenta medarbetare

fyra personer diskuterar arbete

Risk Pilot har lång erfarenhet av att driva FoU-projekt, särskilt i de nordiska forskningssamarbetena inom kärnsäkerhet. Vidare deltar Risk Pilot kontinuerligt i internationella forskningsprogram som Euratoms forskningsprogram och forskningsprogram inom IAEAs och OECDs kärnkraftsverksamheter. Våra experter bjuds ofta in till att delta i dessa.

Några exempel på projekt och examensarbeten som vi deltagit i eller stöttat under senare år:

- Benchmark Exercise on Safety Engineering Practices (projekt BESEP). Projektet är ett samarbete mellan ett flertal EU-länder där syftet bland annat är att effektivisera licensieringsprocessen vid nybyggnation och uppgraderingar av kärnkraftverk.

- Framtagande av data kopplat till fel av gemensam orsak (CCF). Arbetet har pågått under många år och har både bidragit med kunskap om de bakomliggande faktorerna till varför CCF inträffar och kvantifiering av sannolikheter för olika typer av gemensamma fel.

- Analys av reparationssannolikheter (projekt DIOR). Det övergripande syftet med projektet var att bättre kartlägga detaljer kring inträffade fel och därmed beräkna hur pass sannolikt det är att en reparation hinner genomföras i tid.

- Examensarbete – Elsäkerhet. Arbetet undersökte om antalet arbetsrelaterade olyckor, där elektricitet varit inblandad, går att minska med förbättrad riskhantering och förbättrat säkerhetsarbete.

- Examensarbete – Tillgänglighetsanalys. Arbetet gick ut på att undersöka vilka metoder som är lämpligast när en tillgänglighetsanalys av ett tekniskt system ska genomföras.

Vi söker ständigt efter nya samarbeten och projekt när det gäller forskning och utveckling så hör gärna av er om ni är intresserade!

Linje

Senaste nyheter

HFES Nordic
Nyheter
12 februari, 2024

HFES – Human Factors and Ergonomics Society Nordic Chapter!

jacob.larsson
Risk Pilot is proud to support the launch of the Human Factors & Ergonomics Society (HFES) Nordic Chap...
sara
Nyheter
12 februari, 2024

MSc Programme – Human Factors & System Safety

jacob.larsson
We can proudly announce that one of our consultants, Sara Lind, has now started her education towards...