I slutet av mars höll forskningsprojektet ICDE (International Common-Cause Failure Data Exchange Project) ett av sina två årliga styrgruppsmöten i Paris, där Mattias Håkansson deltog från Risk Pilot tillsammans med Gunnar Johanson från AFRY. 

Projektet syftar till att samla in erfarenheter från inträffade händelser klassade som fel med gemensam orsak och dra lärdomar från dessa händelser för att kunna minimera riskerna att de sker igen.

ICDE är ett internationellt projekt som styrs av OECD/NEA (Organisation for Economic Co-operation and Development, Nuclear Energy Agency) och har pågått sedan 1994 och mer än 10 länder deltar för tillfället.

Under mötet anordnades en workshop av Mattias med fokus på säkerhetskultur, där händelser av denna karaktär analyserades i mindre grupper. Paris bjöd på strålande vårväder och många bra diskussioner och nya planer att fortsätta arbeta vidare med.

För mer information om projektet, se https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_25090/international-common-cause-failure-data-exchange-icde-project

Linje

Senaste nyheter

C-Blackett-profilepic-bw
Nyheter
15 september, 2023

Risk Pilot välkomnar vår nya medarbetare Clarie Blackett

jacob.larsson
Risk Pilot välkomnar vår nya medarbetare Clarie Blackett.
nyanställda gbg_2
Nyheter
12 september, 2023

Risk Pilot välkomnar nya medarbetare till Göteborgskontoret

jacob.larsson
Göteborgskontoret välkomnar tre nya medarbetare, Carin Sylvander (vänster), Emma Ulberstad (mitten) oc...