IMG_5232

Under hösten anordnade Anna-Maria Teperi på FIOH och Björn Wahlström ett tredagars rundabords-forum i Helsingfors, Finland. Representanter från både forskarvärlden och kärnkrafsbranschen samlades för att presentera och utveckla idéer för framtida samarbetsprojekt. Från Risk Pilot deltog Fredrik Jakobsson, som tillsammans med Aili Hunt - MTO-specialist på Forsmarks kärnkraftverk, presenterade reflektioner och erfarenheter från Forsmark kärnkraftverk.

Arbetet med att främja forskning är viktigt på Risk Pilot. Tack för tre mycket intressanta och givande dagar!

Linje

Senaste nyheter

C-Blackett-profilepic-bw
Nyheter
15 september, 2023

Risk Pilot välkomnar vår nya medarbetare Clarie Blackett

jacob.larsson
Risk Pilot välkomnar vår nya medarbetare Clarie Blackett.
nyanställda gbg_2
Nyheter
12 september, 2023

Risk Pilot välkomnar nya medarbetare till Göteborgskontoret

jacob.larsson
Göteborgskontoret välkomnar tre nya medarbetare, Carin Sylvander (vänster), Emma Ulberstad (mitten) oc...