Processchema

Under 2020 har Pernilla Allwin och Sara Lind utfört ett forskningsprojekt åt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) om scenariourval i HFE-processen (Human Factors Engineering).

Syftet med projektet var att identifiera relevanta arbetssätt och kriterier vid framtagande samt urval av scenarier i HFE-processen vid anläggningsändringar. Studien riktade sig främst till anläggningar med koppling mot kärnteknisk verksamhet. Under studien har Pernilla och Sara intervjuat kunniga inom området från samtliga svenska kärnkraftsanläggningar, finska kärnkraftsanläggningen Olkiluoto 3 och Institutt for Energiteknikk (IFE) (Halden, Norge). Rapporten har delats upp i fyra huvudområden som anses viktiga att beakta vid design och urval av scenario; olika typer av stöd, indata, bygga upp och driva ett resonemang, kompetens. Läs mer om deras arbete i den publicerade slutrapporten.

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/sakerhet-vid-karnkraftverken/2021/202107/

Linje

Senaste nyheter

C-Blackett-profilepic-bw
Nyheter
15 september, 2023

Risk Pilot välkomnar vår nya medarbetare Clarie Blackett

jacob.larsson
Risk Pilot välkomnar vår nya medarbetare Clarie Blackett.
nyanställda gbg_2
Nyheter
12 september, 2023

Risk Pilot välkomnar nya medarbetare till Göteborgskontoret

jacob.larsson
Göteborgskontoret välkomnar tre nya medarbetare, Carin Sylvander (vänster), Emma Ulberstad (mitten) oc...