5J3A1241_Full external view – May be used freely in alla available channels.

I februari höll vår konsult @Sara Lind en heldagsutbildning i händelseutredning för @European Spallation Source (ESS) i Lund. ESS är en forskningsanläggning under uppbyggnad som, när den står klar, kommer vara världens mest kraftfulla neutronkälla. Händelseutredning är ett viktigt verktyg för organisatoriskt lärande och utbildningen syftade till att presentera en utredningsmetodik för att på ett systematiskt sätt utreda och analysera händelser och incidenter. Utbildningen innehöll en teoretisk del och en ”case study” där deltagarna fick träna på att utföra en händelseutredning. Ett stort engagemang från deltagarna bidrog till en mycket givande dag tillsammans.

 

 

Linje

Senaste nyheter

C-Blackett-profilepic-bw
Nyheter
15 september, 2023

Risk Pilot välkomnar vår nya medarbetare Clarie Blackett

jacob.larsson
Risk Pilot välkomnar vår nya medarbetare Clarie Blackett.
nyanställda gbg_2
Nyheter
12 september, 2023

Risk Pilot välkomnar nya medarbetare till Göteborgskontoret

jacob.larsson
Göteborgskontoret välkomnar tre nya medarbetare, Carin Sylvander (vänster), Emma Ulberstad (mitten) oc...