5J3A1241_Full external view – May be used freely in alla available channels.

I februari höll vår konsult @Sara Lind en heldagsutbildning i händelseutredning för @European Spallation Source (ESS) i Lund. ESS är en forskningsanläggning under uppbyggnad som, när den står klar, kommer vara världens mest kraftfulla neutronkälla. Händelseutredning är ett viktigt verktyg för organisatoriskt lärande och utbildningen syftade till att presentera en utredningsmetodik för att på ett systematiskt sätt utreda och analysera händelser och incidenter. Utbildningen innehöll en teoretisk del och en ”case study” där deltagarna fick träna på att utföra en händelseutredning. Ett stort engagemang från deltagarna bidrog till en mycket givande dag tillsammans.

 

 

Linje

Senaste nyheter

SMR
Nyheter
14 februari, 2023

Seminarium med Sveriges Kärntekniska Sällskap

jacob.larsson
Sveriges Kärntekniska Sällskap anordnade den 13/2 ett mycket intressant seminarium där Christer Dahlgr...
Ella
Nyheter
3 februari, 2023

Examensarbete på Risk Pilot

jacob.larsson
Vi säger varmt välkomna till Ella Olson, masterstudent i Kognitionsvetenskap från Linköpings Universit...