Nu i vår har Risk Pilots Sara Lind hållit ett föredrag inom ramen för kursen ”Kvalitetsdriven Verksamhetsutveckling” på Chalmers. Kursen riktar sig till medarbetare inom sjukvården och representerade fanns diverse sjukvårdsinrättningar och professioner. Titeln på föredraget var ”Vad kan sjukvården och kärnkraften lära av varandra vad gäller säkerhet?”

-  Det finns många olika perspektiv man kan ta vad gäller säkerhet, men då min bakgrund grundar sig i interaktionen mellan människa-teknik-organisation är det den vinkeln jag antar, säger Sara.

Diskussionstemat under föredraget handlade om systematiskt säkerhetskulturarbete och Sara berättade om sitt tidigare arbete på OKG där säkerhetskulturarbetet utgick ifrån tre ledord: Systematik, långsiktighet och kontinuitet. Under ca 15 års tid har säkerhetskulturarbetet fortgått och utvecklats till att idag vara tydligare och mer anpassat till enskilda gruppers behov. Dessa erfarenheter diskuterades sedan i mindre grupper och deltagarna fick bland annat fundera på vad deras motsvarighet till systematiskt säkerhetskulturarbete är och vilka erfarenheter dem vill dela med kärnkraften.

 - Diskussionerna i grupperna var bra! Kärnkraften kanske utifrån verkar ha kommit längre än andra domäner, men resultatet av diskussionerna visade att tankarna, och synsättet på säkerhet, i mångt och mycket är det samma, avslutar Sara.

Linje

Senaste nyheter

HFES Nordic
Nyheter
12 februari, 2024

HFES – Human Factors and Ergonomics Society Nordic Chapter!

jacob.larsson
Risk Pilot is proud to support the launch of the Human Factors & Ergonomics Society (HFES) Nordic Chap...
sara
Nyheter
12 februari, 2024

MSc Programme – Human Factors & System Safety

jacob.larsson
We can proudly announce that one of our consultants, Sara Lind, has now started her education towards...