20230323_133124

I slutet av mars deltog våra kollegor Carl Eriksson och Leo Backhouse Lötman på en workshop i Uppsala, anordnad av BWR Club med deltagare från flera europeiska länder. Fokus för workshopen var PSA (probabilistisk säkerhetsanalys) och externa händelser. Diskussioner om jordbävningsanalys hölls, där flera av deltagarna presenterade deras pågående arbeten, implementering av dessa i PSA:n samt utmaningar. Utöver det diskuterades även övriga externa händelse och hur dessa kan komma att påverkas av klimatförändringen. Risk Pilots höll två presentationer ”Deeper Investigation of Reapairability of failures (DIOR)” och ”Estimating Return Levels for Extreme Weather Events”.

Det var givande dagar och vi tackar BWR Club och Forsmarks Kraftgrupp för är väl anordnad workshop.

 

 

Linje

Senaste nyheter

C-Blackett-profilepic-bw
Nyheter
15 september, 2023

Risk Pilot välkomnar vår nya medarbetare Clarie Blackett

jacob.larsson
Risk Pilot välkomnar vår nya medarbetare Clarie Blackett.
nyanställda gbg_2
Nyheter
12 september, 2023

Risk Pilot välkomnar nya medarbetare till Göteborgskontoret

jacob.larsson
Göteborgskontoret välkomnar tre nya medarbetare, Carin Sylvander (vänster), Emma Ulberstad (mitten) oc...