Konsulter
inom riskhantering

God riskhantering kan i många verksamheter vara en avgörande konkurrensfördel. Vi är specialister på att hjälpa företag att bedöma, kartlägga och minimera olika former av risker kopplade till verksamheten. Våra konsulter har kunskaperna om systemen – men också om människorna som verkar i dem.

Vi vänder oss
till företag inom

  • Energi
  • Fordon
  • Transport
  • Medicinteknik
  • Försvar

Senaste nytt

Scenarioval i HFE-processen

Under 2020 har Pernilla Allwin och Sara Lind utfört ett forskningsprojekt åt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) om..

Mer
Ytterligare en ny medarbetare till Stockholm inom MTO

Risk Pilots Stockholmskontor får en ny kollega under april 2021, Tina Hansson. Tina har en kandidatexamen i sociol..

Mer

Netgroup Energy är en sammanslutning av specialiserade konsultbolag inom olika teknikområden som kompletterar varandra och utgör en helhet. Ambitionen är att bli ett ledande teknikkonsultföretag med helhetsåtaganden inom svensk energiindustri. Risk Pilot är en av delägarna till Netgroup Energy.

LÄS MER