Konsulter
inom riskhantering

God riskhantering kan i många verksamheter vara en avgörande konkurrensfördel. Vi är specialister på att hjälpa företag att bedöma, kartlägga och minimera olika former av risker kopplade till verksamheten. Våra konsulter har kunskaperna om systemen – men också om människorna som verkar i dem.

Vi vänder oss
till företag inom

  • Energi
  • Fordon
  • Transport
  • Medicinteknik
  • Försvar

Senaste nytt

Ny medarbetare till Göteborg inom systemkonstruktion

Risk Pilots Göteborgskontor har fått en ny kollega, Elin Fahrman. Elin har en civilingenjörsexamen från Chalmer..

Mer
Risk Pilot är delaktiga i uppbyggnaden av Finlands tredje framtida kärnkraftsanläggning

Pernilla Allwin har sedan 2,5 år tillbaka arbetat på uppdrag hos Fennovoima OY i Finland i sin roll som Human Fac..

Mer

Netgroup Energy är en sammanslutning av specialiserade konsultbolag inom olika teknikområden som kompletterar varandra och utgör en helhet. Ambitionen är att bli ett ledande teknikkonsultföretag med helhetsåtaganden inom svensk energiindustri. Risk Pilot är en av delägarna till Netgroup Energy.

LÄS MER