Senaste Nytt

 • 4 May 2021

  Scenarioval i HFE-processen

  Under 2020 har Pernilla Allwin och Sara Lind utfört ett forskningsprojekt åt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) om scenariourval i HFE-processen (Human Factors Engineering).

   

  Läs mer
 • 20 April 2021

  Ytterligare en ny medarbetare till Stockholm inom MTO

  Risk Pilots Stockholmskontor får en ny kollega under april 2021, Tina Hansson. Tina har en kandidatexamen i sociologi från Uppsala Universitet och kommer under sin första tid på Risk Pilot att slutföra sin masterexamen inom sociologi. Hon har även gjort en praktiktermin på Forsmark Kärnkraftverk, där arbetade hon med risk- och händelseutredningar samt värdering av säkerhetskultur.

  Läs mer
 • 9 April 2021

  Ny medarbetare till Stockholm inom MTO

  Risk Pilots Stockholmskontor har från och med januari 2021 fått en ny kollega, Zandra Åkerstedt. Zandra har en mastersexamen i Kognitionsvetenskap från Linköpings Universitet med inriktning mot beteende i komplexa system och kommer jobba inom områdena MTO och Human Factors.

  Läs mer
 • 29 March 2021

  Vad kan sjukvården och kärnkraften lära av varandra vad gäller säkerhet?

  Nu i vår har Risk Pilots Sara Lind hållit ett föredrag inom ramen för kursen ”Kvalitetsdriven Verksamhetsutveckling” på Chalmers. Kursen riktar sig till medarbetare inom sjukvården och representerade fanns diverse sjukvårdsinrättningar och professioner. Titeln på föredraget var ”Vad kan sjukvården och kärnkraften lära av varandra vad gäller säkerhet?”.

  Läs mer

Arkiv

Nyanställd under Covid19-pandemin

Covid19-pandemin har påverkat oss alla i både stort och smått och för oss på Risk Pilot har det inneburit en hel del förändringar men inte nödvändigtvis till det sämre. När andra företag har tvingats dra ner på sin verksamhet har vi kunnat växa. Det är maj år 2020, Covid19-viruset sprider sig i Sverige och tvingar företag till både permitteringar och minskad produktion, samtidigt gör Jacob sina första arbetsdagar som nyanställd på Risk Pilot AB. 

Läs mer
God Jul och Gott Nytt år!

Risk Pilot önskar en God jul och ett Gott nytt år till alla våra kunder och samarbetspartners! Den här julen stöttar vi Musikhjälpen (med temat "Ingen människa ska lämnas utan vård") med ett bidrag.

Läs mer
Risk Pilot arbetar med SSM’s nya författningssamling

Sedan sommaren 2020 har Risk Pilot varit involverade i remissgranskningen av SSM’s nya författningssamling som skickades ut till alla tillståndshavare samt ytterligare ett flertal instanser för formell remiss den 1 oktober 2020.

Läs mer
Risk Pilot är en del i BESEP

Under denna höst inleder Risk Pilot sitt arbete i BESEP, Benchmark Exercise on Safety Engineering Practices, som är ett projekt inom EU:s FoU-program Horizon 2020. BESEP avser att samla den expertis och kunskap som finns i EU avseende kärnkraftssäkerhet för att skapa en gemensam praxis för verifiering av säkerhetskraven kopplade till yttre händelser.

Läs mer
Ny medarbetare till Stockholm inom Risk Management

Risk Pilots kontor i Stockholm har fått en ny kollega i form av Elias Brådenmark. Elias har precis avslutat sin utbildning på civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle vid Uppsala universitet.

Läs mer
Ny medarbetare till Malmö inom elkraft och elsäkerhet

Vårt kontor i Malmö fick i maj 2020 en ny kollega, Jacob Larsson! Han har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från LTH, och gjorde under våren 2020 sitt examensarbete på Risk Pilot. Ämnet var säkerhet i elanläggningar.

Läs mer
Risk Pilot har nu ett certifierat ledningssystem

Risk Pilot har sedan starten haft ett integrerat ledningssystem. För att få ett bevis på att vi som organisation håller måttet inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö valde vi förra året att inleda resan mot att certifiera vårt ledningssystem. Under 2019 kompletterade vi ledningssystemet där luckor fanns jämtemot FR2000 och genomförde interrevision, ledningens genomgång etc.

Läs mer