Tillbaka 15 June 2020

Human Factors Engineering support i Hanhikivi 1

Risk Pilot hjälper Finlands yngsta kärnkraftsbolag Fennovoima med att integrera Human Factors-principer i Finlands största investeringsprojekt, Hanhikivi 1.

Hanhikivi 1 kommer att ha en tredje generationens tryckvattenreaktor baserad på VVER-teknik som utvecklats av OKB Gidropress, ett ROSATOM-dotterbolag. De första VVER-enheterna byggdes redan före 1970-talet och de har visat på goda driftserfarenheter. Målet är att få konstruktionslicens från Finska Strålsäkerhetscentralen, STUK 2021.  

 

Risk Pilot representeras av Pernilla Allwin och Sara Lind vars uppdrag syftar till att stötta Fennovoima och dess många leverantörer att säkerställa erforderligt beaktande av Human Factors-principer genom hela konstruktionsprocessen.  I praktiken innebär detta integrering av en tydlig och strukturerad Human Factors Engineering (HFE) process genom att bl.a. arbeta i nära enlighet med The U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) guideline NUREG – 0711, “Human Factors Engineering Program Review Model”.  

Ett långsiktigt mål med uppdraget är att HFE-arbetet på bästa sätt ska bidra till att anläggningens konstruktion anpassas till personalens förmåga att på ett säkert sätt kunna övervaka och hantera anläggningen.     
Risk Pilots roll i uppdraget utgörs av att identifiera och hantera kravbilder, utveckla rutiner, säkerställa kompetens, kommunikation med leverantörer och myndigheter, granskning, genomföra olika typer av Human Factors-analyser och kanske viktigast av allt; utbildnings- och förankringsarbete i syfte att öka förståelsen för vikten av att integrera Human Factors principer genom hela konstruktionsprocessen.  
Pernilla och Saras uppdrag på Fennovoima genomförs i samarbete med AFRY.