Tillbaka 15 June 2020

Risk Pilot har nu ett certifierat ledningssystem

Risk Pilot har sedan starten haft ett integrerat ledningssystem. För att få ett bevis på att vi som organisation håller måttet inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö valde vi förra året att inleda resan mot att certifiera vårt ledningssystem. Under 2019 kompletterade vi ledningssystemet där luckor fanns jämtemot FR2000 och genomförde interrevision, ledningens genomgång etc.

Slutligen var vi redo för extern revision som genomfördes under månadsskiftet januari/februari. Efter att ha hanterat ett fåtal mindre avvikelser erhöll vi vårt certifikat i april. Certifieringsresan har hjälpt oss att tydliggöra våra processer och att bli bättre på att se möjligheter avseende bolagets utveckling.

Vi valde att certifiera oss mot FR2000 då det anpassat för små och medelstora företag. FR2000 täcker inte bara in kvalitet, miljö eller arbetsmiljö, utan alla de områden som stöttar och effektiviserar verksamheten och stärker företagets konkurrenskraft.

FR2000:2017 är reviderat för att säkra följsamhet mot:

  • ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet
  • ISO 14001:2015 Ledningssystem för miljö
  • ISO 26000:2010 Vägledning för socialt ansvarstagande,
  • SS 624070:2009 Ledningssystem för kompetensförsörjning
  • OHSAS 18001:2007 Ledningssystem för arbetsmiljö
  • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • SRVFS 2004:3 Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete

Mer information om FR2000 finns på www.fr2000.se