Tillbaka 23 October 2020

Ny medarbetare till Malmö inom elkraft och elsäkerhet

Vårt kontor i Malmö fick i maj 2020 en ny kollega, Jacob Larsson! Han har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från LTH, och gjorde under våren 2020 sitt examensarbete på Risk Pilot. Ämnet var säkerhet i elanläggningar.

 

"Jag kommer att arbeta med risk management ur ett elsäkerhetsperspektiv, ett område som ligger helt i linje med min utbildning inom elektroteknik och riskhantering. Under året har jag arbetat med just detta i ett projekt hos European Spallation Source (ESS) i Lund.
Det jag värdesätter med Risk Pilot är att det är ett familjärt företag som verkligen satsar på sina medarbetare. För mig som nyutexaminerad var det speciellt viktigt då det är en stor utmaning att börja som konsult utan att först ha skaffat sig någon erfarenhet inom branschen."

Vi önskar Jacob varmt välkommen till Risk Pilot!