Tillbaka 27 November 2020

Risk Pilot är en del i BESEP

Under denna höst inleder Risk Pilot sitt arbete i BESEP, Benchmark Exercise on Safety Engineering Practices, som är ett projekt inom EU:s FoU-program Horizon 2020. BESEP avser att samla den expertis och kunskap som finns i EU avseende kärnkraftssäkerhet för att skapa en gemensam praxis för verifiering av säkerhetskraven kopplade till yttre händelser.

Denna praxis ska vara tillämpbar vid kravförändring alternativt modernisering av befintliga kärnkraftverk och vid licensiering av nya kärnkraftverk. Projektet utgör en del av de mål EU etablerat för en hållbar framtid.

Projektet kommer, med hjälp av case studies för yttre händelser, jämföra kravverifiering, säkerhetsmarginaler samt detaljnivå hos säkerhetsanalyser. Detta från utgångspunkten att det finns en diskrepans mellan de olika ländernas hantering av yttre händelser.

Målsättningen med projektet är att leverera en praxis för verifiering av säkerhetskrav gentemot yttre händelser och vägledning för hur deterministisk och probabilistisk säkerhetsanalys samt Human Factors Engineering bättre kan samverka. Vidare är målsättningen att ta fram en praxis för realistisk kvantifiering av säkerhetsmarginaler och vägledning för ett riskbaserat förhållningssätt vid analys av yttre händelser så att rätt resurser läggs på de händelser med störst risk.

Projektets samarbetspartners, utöver Risk Pilot, är finska VTT och Fortum, franska EDF, tjeckiska UJV, slovakiska RELKO och ungerska NUBIKI.

 

This project has received funding from the [European Union's Horizon 2020 research and innovation programme][European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme][Euratom research and training programme 2019-2020] under grant agreement No [945138]