Tillbaka 20 April 2021

Ytterligare en ny medarbetare till Stockholm inom MTO

Risk Pilots Stockholmskontor får en ny kollega under april 2021, Tina Hansson. Tina har en kandidatexamen i sociologi från Uppsala Universitet och kommer under sin första tid på Risk Pilot att slutföra sin masterexamen inom sociologi. Hon har även gjort en praktiktermin på Forsmark Kärnkraftverk, där arbetade hon med risk- och händelseutredningar samt värdering av säkerhetskultur.

Jag kom i kontakt med Risk Pilot när jag gjorde en praktiktermin på Forsmark inom ramen för mina sociologiska studier. Min upplevelse av företaget var mycket positiv och blev intresserad av att arbeta för dem. Jag fastnade för mixen av teknik, samhällsvetenskap och humanism då det skapar bra förutsättningar att stötta företag utifrån en rad olika perspektiv. Det skapar också en bra och bred kunskapsbas som ändå tillåter specialisering.

Jag kommer inledningsvis att arbeta med MTO-relaterade projekt på kärnkraftsanläggningar både i Sverige och Finland tillsammans med erfarna kollegor på Risk Pilot.

Vi önskar Tina varmt välkommen till Risk Pilot!