Tillbaka 4 May 2021

Scenarioval i HFE-processen

Under 2020 har Pernilla Allwin och Sara Lind utfört ett forskningsprojekt åt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) om scenariourval i HFE-processen (Human Factors Engineering).

 

Syftet med projektet var att identifiera relevanta arbetssätt och kriterier vid framtagande samt urval av scenarier i HFE-processen vid anläggningsändringar. Studien riktade sig främst till anläggningar med koppling mot kärnteknisk verksamhet. Under studien har Pernilla och Sara intervjuat kunniga inom området från samtliga svenska kärnkraftsanläggningar, finska kärnkraftsanläggningen Olkiluoto 3 och Institutt for Energiteknikk (IFE) (Halden, Norge). Rapporten har delats upp i fyra huvudområden som anses viktiga att beakta vid design och urval av scenario; olika typer av stöd, indata, bygga upp och driva ett resonemang, kompetens. Läs mer om deras arbete i den publicerade slutrapporten.

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/sakerhet-vid-karnkraftverken/2021/202107/