Tillbaka 16 June 2021

Risk Pilots medverkan under NBSG-dagarna

Risk Pilot har under våren arbetat med ett projekt mot NBSG (Nationella Brandsäkerhetsgruppen) för att belysa utmaningarna och möjligheterna med OECD FIRE (International Fire Data Exchange Project) Database. Arbetet presenterades av Maria Frisk, Mattias Håkansson och Per Nyström i maj under NBSG-dagarna.

OECD FIRE Database är ett verktyg som tillhandahåller en plattform för flera länder att samarbeta och utbyta brandhändelsedata. Idag används det i först hand av tillståndshavarna inom kärnkraftsbranschen, men har potential att användas mer t.ex. för kvalitativa analyser för erfarenhetsåterföring och för att skatta händelsefrekvenser inom PSA.

Nationella Brandsäkerhetsgruppen består av representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och från svenska kärnkraftsanläggningar. NBSG arbetar med samordningsvinster inom brandsäkerhetsområdet genom att gemensamt finansiera forskning, tester, informationsspridning mm.