Tillbaka 31 August 2021

Nytt ramavtal med Trafikverket inom MTO

Försenade och inställda tåg är irriterande problematiskt och kostar samhället stora summor varje år. Trafikverket driver därför ett stort förändringsarbete inom trafikledningsverksamheten för bättre punktlighet och framkomlighet. Dessa förändringar påverkar det komplexa samspelet mellan människor, teknik och organisation (MTO), varför Trafikverket tar in ytterligare expertis inom området för att stödja effektiva och säkra verktyg och arbetssätt.

Tillsammans med Safetec har Risk Pilot nu tecknat ramavtal med Trafikverket inom MTO. Ramavtalet tilldelades efter tuff konkurrens i upphandlingen och ger Trafikverket möjlighet att avropa MTO-expertis på upp till 16 miljoner kronor. Vi är mycket stolta över det gedigna anbudsarbetet ihop med Safetec och ser fram emot många spännande uppdrag framöver.