Tillbaka 26 November 2021

DI Energikonferens 2021

Förra veckan deltog Risk Pilot i DI Energikonferens 2021. Det var en spännande dag med fokus på Energibranschens hållbara utveckling. Stort fokus låg på energibranschens elektrifiering och utmaningar för att klara av den pågående klimatkrisen.

https://www.bonniernewsevents.se/event/96a52eb9-a361-4fde-aa7f-9aac8f4786d9/summary

Det var många intressanta talare så som Anna Borg, vd, Vattenfall som pratade om hur Vattenfall ska vara konkurrenskraftiga i det nya energilandskapet, Johan Dasht, vd, Svensk Kärnbränslehantering som var märkbart frustrerad över att regerings beslut om kärnbränsleförvaringen skjuts upp och att politikerna blandar ihop förvaringen med kärnkraftens vara eller icke vara. Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska Kraftnät var med i paneldiskussion och förklarade de stora utmaningarna våra elnät står inför för att klara av elektrifieringen.

Sammanfattningsvis så kommer energibranschen blomstra med jobb under lång framtid och Risk Pilot kommer vara en del av den.