Tillbaka 9 May 2022

Ringhals 1 och 2 bränslefria

Nu har det sista bränslet från Ringhals 1 och 2 transporterats till CLAB för mellanlagring i avvaktan på att slutförvaren blir klara. Att R1/R2 är bränslefria är avgörande för det fortsatta arbetet med avveckling av kärnkraftverken. Bränslefritt innebär att man kan dra ner på bemanningen i kontrollrummen, att förutsättning finns att övergå till en mer konventionell anläggning med enklare tillträde och en generellt minskad kravbild. Riskpilot har haft uppdragsansvaret för att säkerställa att transporterna blir genomförda före 1 juni 2022. Detta har skett i ett tätt samarbete med SKB/CLAB och berörda avdelningar internt på Ringhals. Utmaningar har inte saknats.