Tillbaka 25 May 2022

Gästföreläsning på KTH

I ett led att stärka Risk Pilots kontakter med universitet så gästföreläste vi i april på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) inom kursen ”Reliability Evaluation of Electrical Power Systems”. Föreläsningen fokuserade på hur tillförlitlighet hanteras och analyseras inom kärnkraften med extra fokus på de elektriska systemen.

 

Bildkälla: Jann Lipka

Att analysera de komplexa elsystemen och dess inbördes beroenden är ett omfattande arbete som pågått under många år för att kunna beräkna systemens tillförlitlighet och därigenom även dess svagheter. Elsystemen utgör en viktig funktion på ett kärnkraftverk och att modellera dessa system på detaljerad nivå är väsentligt för att kunna beräkna riskerna.

Är du intresserad av examensarbete, tveka inte att kontakta oss!