Tillbaka 19 September 2019

Analys av brandspridning inom probabilistiska säkerhetsanalyser använda i kärnkraftsindustrin

Under hösten 2018 hade vi på Risk Pilot i Malmö två studenter hos oss på ett längre besök: Fredrik och Elias genomförde sitt examensarbete på Ringhals kärnkraftverk med titeln ”Analys av brandspridning inom probabilistiska säkerhetsanalyser använda i kärnkraftsindustrin”. Projektet var uppskattat både för oss och för studenterna (idag färdigutbildade ingenjörer) och det går bra att kontakta dem (elias.karlsson@prevecon.se, fredrik.wennberg@riskpilot.se )om man vill veta mer om deras examensarbete eller höra om vilka upplevelser de hade under sin tid som exjobbare på Risk Pilot.

För oss är det alltid positivt att få lära känna nya ansikten, eftersom vi lär oss massor av att få ta del av nya idéer och perspektiv. Samtidigt är det givetvis vår förhoppning att den kunskap och erfarenhet som redan finns på företaget är till god hjälp för studenterna under deras arbete.

Utbytet med studenter är något som vi värderar högt och gärna vill fortsätta med i framtiden. Eftersom vi är verksamma inom en rad olika områden som fordon, kärnkraft, järnväg och medtech skiljer sig våra bakgrunder åt – och det är även tanken. Vi uppskattar helt enkelt mångsidighet och är alltid intresserade av att komma i kontakt med studenter som är i början eller i slutet av sin utbildning, oavsett inriktning, och som är intresserade av riskhantering och säkerhetstänk.

Vi bollar gärna idéer tillsammans med dig (eller er) och kan ofta hjälpa till med att lägga fram intressanta förslag på ämnesfokus. Är du någon, eller känner du någon, som skulle vara intresserad av att skriva examensarbete på Risk Pilot så tveka inte att kontakta oss.