Tillbaka 21 October 2019

Risk Pilot får uppdrag inom avveckling – Kärnkraft

Edvin har de senaste 10 åren jobbat med uppdrag åt Forsmark, bland annat med diverse utredningar, men nu senast inom anläggningskonstruktion vid införande av ett oberoende härdkylsystem. Under våren stod det klart att han flyttar tillbaka till västkusten och lämnar Risk Pilots Stockholmskontor för att ansluta till Göteborgskontoret.
Hans första uppdrag i Göteborgsregionen blir inom Vattenfall, där Edvin stöttar BUND (Business Unit Nuclear Decomissioning) i arbetet med att avveckla Ringhals 1 och 2. Edvins roll i projektet är framförallt att avlasta analysledaren och anläggningskonstruktören, när projektet nu når en fas där arbetsomfattningen ökar.
Risk Pilot är nu representerade i olika uppdrag genom hela levnadscykeln vad gäller kärnkraft – Allt från nybyggnation och drift till avveckling och slutförvar.