Tillbaka 26 November 2019

Risk Pilot och P2J Solutions i strategiskt samarbete

Som en del i Risk Pilots expansion mot järnväg och försvar med tjänster inom Risk och Safety Management har ett strategiskt samarbete etablerats med P2J Solutions.

Tillsammans får bolagen en för marknaden unik analysförmåga där Risk Pilots spetskompetens inom Risk och Safety Management kombineras med P2J Solutions erkända expertis inom Life Cycle Management (LCM). Syftet med samarbete är att kunna erbjuda marknaden tjänster, modeller och analysverktyg för anläggningsförvaltning och systemoptimering som balanserar de tre hörnstenarna i en kostnadseffektiv verksamhet: Kostnad, Nytta och Säkerhet.

 

”Vi ser stora affärsmöjligheter med detta.” säger Stefan Authén, Senior Partner och grundare av Risk Pilot. ”Dels stärker vi vår leverans av tjänster inom Asset Management mot energibranschen med P2J Solutions kunnande inom LCM, och dels har dom lång erfarenhet av järnvägs- och försvarsbranscherna där vi ser stora expansionsmöjligheter för Risk Pilot.”

”P2J Solutions och Risk Pilot kompletterar varandras tjänsteutbud mycket väl, framför allt kommer Risk Pilots breda och djupa kunnande inom säkerhetsanalys att stärka vår leveransförmåga mot befintliga kunder.” säger Pegvak Assadi, VD på P2J Solutions. ”Samarbetet kommer även att hjälpa oss att expandera mot kärnkraftsbranschen med metoder och verktyg inom LCM. Att vi sen har vissa överlappande kompetensområden, t.ex. inom Asset Management, ökar bara möjligheterna för vad vi kan skapa tillsammans.”