Tillbaka 16 June 2022

BESEP möte på Risk Pilots Stockholmskontor

Under tre dagar har Risk Pilot anordnat ett projektmöte inom forskningsprojektet BESEP i våra lokaler i Stockholm. BESEP är ett forskningsprojekt finansierat av European Union’s Horizon 2020 med deltagare från Sverige, Finland, Slovakien, Tjeckien, Frankrike och Ungern. Efter två år av Covid-19 lyckade vi äntligen samla projektmedlemmarna för ett fysiskt möte. Mer information om projektet finns på projektets hemsida www.besep.eu .