Vi skapar säkra verksamheter

Risk Pilot är ett konsultbolag som hjälper företag att utveckla och konstruera säkra och lönsamma verksamheter, system och produkter. Det gör vi genom att tillsammans med dig som kund identifiera och analysera tekniska, organisatoriska och ekonomiska risker – för att därefter kunna ta fram en effektiv åtgärdsplan. Vi har självklart gedigna kunskaper om lagar, standarder och branschpraxis och hjälper dig att dokumentera processen för myndigheter och andra intressenter.

Heltäckande
tjänsteutbud

På Risk Pilot kombinerar vi specialiserat tekniskt kunnande med kunskap om beteenden hos människor och organisationer. På så vis kan vi även erbjuda tjänster inom säkerhetsområden som påverkas av mänskliga faktorer. För att kunna leverera bästa möjliga resultat och för att kunna hjälpa dig genom hela kedjan erbjuder vi utöver riskhantering kompletterande tjänster som systemutformning, kostnadsoptimering, kvalitetskontroller och projektstyrning.

Läs mer om våra tjänster

Services of Risk Pilot

Kontor i
fyra städer

Risk Pilot grundades 2002 i Stockholm. Under de första åren arbetade vi framför allt med PSA-uppdrag (probabilistisk säkerhetsanalys) för kärnkraftsindustrin och tack vare en ökad efterfrågan inom detta område kunde vi börja satsa på nya kundgrupper och tjänsteområden. 2008 öppnade vi kontor i Malmö, 2011 i Göteborg och 2013 i finska Esbo. Idag har vi ett tjugotal medarbetare fördelade på våra fyra kontor och företaget ägs av ett antal medarbetare som alla är verksamma konsulter inom bolaget.