Konsulter
inom riskhantering

God riskhantering kan i många verksamheter vara en avgörande konkurrensfördel. Vi är specialister på att hjälpa företag att bedöma, kartlägga och minimera olika former av risker kopplade till verksamheten. Våra konsulter har kunskaperna om systemen – men också om människorna som verkar i dem.

Vi vänder oss
till företag inom

  • Energi
  • Fordon
  • Transport
  • Medicinteknik
  • Försvar

Senaste nytt

Nytt exjobb!!

Under våren 2020 gör Jacob Larsson ett exjobb med fokus på säkerhet i elanläggningar hos oss. Jacob läser civ..

Mer
Ny konsult till Göteborgskontoret inom kärnkraftssäkerhet och MTO

Risk Pilots Göteborgskontor har från och med den 23 mars 2020 fått en ny kollega! Vår nya kollega heter Erica H..

Mer

Netgroup Energy är en sammanslutning av specialiserade konsultbolag inom olika teknikområden som kompletterar varandra och utgör en helhet. Ambitionen är att bli ett ledande teknikkonsultföretag med helhetsåtaganden inom svensk energiindustri. Risk Pilot är en av delägarna till Netgroup Energy.

LÄS MER