Konsulter
inom riskhantering

God riskhantering kan i många verksamheter vara en avgörande konkurrensfördel. Vi är specialister på att hjälpa företag att bedöma, kartlägga och minimera olika former av risker kopplade till verksamheten. Våra konsulter har kunskaperna om systemen – men också om människorna som verkar i dem.

Vi vänder oss
till företag inom

  • Energi
  • Fordon
  • Transport
  • Medicinteknik
  • Försvar

Senaste nytt

Ny processingenjör/projektledare till Göteborgskontoret

Risk Pilots Göteborgskontor har från och med den 19 augusti 2019 fått förstärkning av Daniel Kühnemuth, som k..

Mer
Risk Pilot förstärker Göteborgskontoret inom MTO

Risk Pilots Göteborgskontor har från och med den 1 maj 2019 fått förstärkning av Sara Lind som kommer jobba in..

Mer

Netgroup Energy är en sammanslutning av specialiserade konsultbolag inom olika teknikområden som kompletterar varandra och utgör en helhet. Ambitionen är att bli ett ledande teknikkonsultföretag med helhetsåtaganden inom svensk energiindustri. Risk Pilot är en av delägarna till Netgroup Energy.

LÄS MER