Konsulter
inom riskhantering

God riskhantering kan i många verksamheter vara en avgörande konkurrensfördel. Vi är specialister på att hjälpa företag att bedöma, kartlägga och minimera olika former av risker kopplade till verksamheten. Våra konsulter har kunskaperna om systemen – men också om människorna som verkar i dem.

Vi vänder oss
till företag inom

  • Energi
  • Fordon
  • Transport
  • Medicinteknik
  • Försvar

Senaste nytt

Erfarenhetsinsamling av fel med gemensam orsak

Risk Pilot hjälper den finska kärnkraftsägaren TVO (Teollisuuden Vo..

Mer
Risk Pilot får uppdrag inom avveckling – Kärnkraft

Edvin har de senaste 10 åren jobbat med uppdrag åt Forsmark, bland annat med diverse utredningar, men nu senast i..

Mer

Netgroup Energy är en sammanslutning av specialiserade konsultbolag inom olika teknikområden som kompletterar varandra och utgör en helhet. Ambitionen är att bli ett ledande teknikkonsultföretag med helhetsåtaganden inom svensk energiindustri. Risk Pilot är en av delägarna till Netgroup Energy.

LÄS MER