Riskpilot_Gbg_5671

Risk Pilot arbetar inom fyra olika tjänsteområden

Vi erbjuder konsulttjänster som hjälper våra kunder att utveckla och konstruera en säker och lönsam produkt eller verksamhet

Analys

Säkerhetsanalys har varit en av våra nyckelkompetenser sedan start och utgör en självklar del av de flesta av våra uppdrag. Våra analysmetoder sträcker sig över säkerhetsanalyser, PSA/DSA, brandanalys och RAMS, med syfte att förbättra både säkerheten inom Sveriges kärntekniska anläggningar samt effektiviteten i kommande konstruktionsarbeten.

Vi levererar analysuppdrag inom många av våra arbetsområden så som strålskydd, radiofysik, kärnteknik och MTO. 

Läs mer

fyra personer diskuterar arbete
en leende man och en leende kvinna

Konstruktion

Vi arbetar med konstruktion på många olika plan, och genom många olika projektfaser. Våra arbetsinsatser inom processteknik, konstruktion, teknisk analys och MTO genomsyrar hela konstruktionsarbetet, från planeringsfasen till att det är klart för start.

Exempelvis arbetar vi som tekniska projektledare och processingenjörer inom både stora och små anläggningsändringar, med uppgifter som rör både anläggnings-, system- och detaljkonstruktion samt provning av nya anläggningsdelar.

Läs mer

Licensiering

Risk Pilot arbetar med licensiering, tolkning av krav, kravnedbrytning och kravuppfyllnad både nationellt och internationellt. Kravbilden för olika typer av anläggningar och industrier skiljer sig åt genom deras livscykler vilket ställer särskilda krav på omfattningen av licensieringsarbetet. Genom licensieringsprocessen påvisar man uppfyllnad av lagar, krav och regler i arbetet för att få ett godkännande. Vi bidrar med flera perspektiv i kravhanteringsarbete från våra olika kompetensområden. 

Läs mer

kraftledningar på natten
kontrollrum konferens2

MTO

Vi hjälper er stärka förutsättningarna att skapa en säker och effektiv verksamhet. Vi utgår från MTO-perspektivet, där kunskap om människa, teknik, och organisation, samt framförallt samspelet dem emellan används för att hantera de risker och möjligheter som finns i verksamheten.

På så vis säkerställer vi att allt från konstruktion, till löpande verksamhet, utvecklings- och förändringsarbete samt avveckling anpassas utifrån verksamhetens behov och människans förmågor.

Läs mer